Onze diensten

Leesbaarheidstesten en gebruikerstesten

MediLingua is een van de weinige aanbieders van leesbaarheids- en gebruikerstesten. Een leesbaarheidstest wordt vereist door nationale of Europese regelgevende instanties voor nieuwe of  aanmerkelijk veranderde bijsluiters. Gebruikerstesten van bijvoorbeeld handleidingen bij medische apparatuur zijn meestal niet verplicht (maar wel erg zinvol).

 

Hoe gaat een leesbaarheidstest in zijn werk?

Tijdens een leesbaarheidstest wordt een concept van een bijsluiter voorgelegd aan groepen van telkens 10 testdeelnemers, die op basis van de inhoud van de bijsluiter een reeks vragen moeten beantwoorden. Wanneer iedereen alle vragen zonder problemen correct beantwoordt, is de bijsluiter duidelijk genoeg. Regelmatig blijkt echter dat niet alle onderdelen even duidelijk zijn. Deze onderdelen worden door ons herzien, waarna de bijsluiter opnieuw wordt getest.

Voorafgaand aan een leesbaarheidstest controleren we de tekst altijd zeer grondig. We zorgen ervoor dat de bijsluiter is opgesteld conform de laatste versie van de QRD-template en controleren dat MedDRA- en EDQM-terminologie consequent is toegepast.

Door ons gecontroleerde, geredigeerde of geschreven bijsluiters doorstaan een leesbaarheidstest glansrijk.

Prijsopgave?

Om een voorstel voor een leesbaarheidstest te kunnen doen, inclusief kostenopgave en tijdslijnen, hebben we in feite slechts de definitieve versie van de tekst van de bijsluiter nodig. Klik hier voor meer informatie.

Gebruikerstesten

Terwijl er strikte eisen worden gesteld aan leesbaarheidstesten van bijsluiters voor geneesmiddelen, kunnen gebruikerstesten voor andere documenten op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van het type tekst en de beoogde doelgroep. Neem gerust contact met ons op over het testen van bijvoorbeeld gebruikshandleidingen.

Deelnemen aan een test?

Als u wilt deelnemen aan een leesbaarheidstest, kunt u zich aanmelden. Wij hebben dan wel wat informatie van u nodig: uw naam, telefoonnummer, emailadres, leeftijd en opleidingsniveau. Klik hier om ons deze gegevens te sturen.

Voor elke test stellen wij groepen samen op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Wanneer wij u uitnodigen om aan een test mee te werken, dan krijgt u bij ons op kantoor eerst een nieuwe bijsluiter te lezen en daarna stellen we u er enkele vragen over. U kunt de antwoorden in de bijsluiter opzoeken. Wij testen dus niet hoe snel u kunt lezen of hoe goed u de informatie kunt onthouden. Daar gaat het niet om. U helpt ons de kwaliteit van de bijsluiter te bepalen. Als veel deelnemers moeite hebben met een bepaalde vraag, dan is een deel van de bijsluiter waarschijnlijk niet duidelijk genoeg. Wij herzien de tekst dan en testen de bijsluiter opnieuw. Een leesbaarheidstest duurt meestal 30-45 minuten en u ontvangt een VVV-bon als dank voor uw medewerking.