ONZE DIENSTEN

Leesbaarheidstesten en gebruikerstesten

MediLingua is een van de weinige aanbieders van leesbaarheids- en gebruikerstesten.
Een leesbaarheidstest wordt vereist door nationale of Europese regelgevende instanties voor nieuwe of aanmerkelijk veranderde patiëntenbijsluiters. Als voorbereiding zorgen wij er altijd voor dat de tekst van de bijsluiter de recentste versie van de QRD-template volgt en dat MedDRA- en EDQM-terminologie is gebruikt. Vervolgens voeren wij de leesbaarheidstest uit conform de aanbevelingen van de Readability Guideline (EC, 2009) en ons testrapport met goedkeurende verklaring helpt om uw registratie soepel te doen verlopen.

Prijsopgave?

Om een voorstel voor een leesbaarheidstest te kunnen doen, inclusief kostenopgave en tijdslijnen, hebben we in feite slechts de definitieve versie van de tekst van de bijsluiter nodig. Klik hier voor meer informatie.

Gebruikerstesten

Gebruikerstesten van bijvoorbeeld handleidingen bij medische apparatuur zijn meestal niet verplicht (maar wel erg zinvol). Terwijl er strikte eisen worden gesteld aan leesbaarheidstesten van bijsluiters voor geneesmiddelen, kunnen gebruikerstesten voor andere documenten op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van het type tekst en de beoogde doelgroep. Neem gerust contact met ons op over het testen van bijvoorbeeld gebruikshandleidingen.

Deelnemen aan een test?

Als u wilt deelnemen aan een leesbaarheidstest, kunt u zich aanmelden. Wij hebben dan wel wat informatie van u nodig: uw naam, telefoonnummer, emailadres, leeftijd en opleidingsniveau. Klik hier om ons deze gegevens te sturen.

Voor elke test stellen wij groepen samen op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Wanneer wij u uitnodigen om aan een test mee te werken, dan krijgt u bij ons op kantoor eerst een nieuwe bijsluiter te lezen en daarna stellen we u er enkele vragen over. U kunt de antwoorden in de bijsluiter opzoeken. Wij testen dus niet hoe snel u kunt lezen of hoe goed u de informatie kunt onthouden. Daar gaat het niet om. U helpt ons de kwaliteit van de bijsluiter te bepalen. Als veel deelnemers moeite hebben met een bepaalde vraag, dan is dat gedeelte van de bijsluiter waarschijnlijk niet duidelijk genoeg. Wij herzien de tekst dan en testen de bijsluiter opnieuw. Een leesbaarheidstest duurt meestal 30-45 minuten en u ontvangt een VVV-bon als dank voor uw medewerking.